Om oss


Om Annas hemtjänst 

Ett familjärt bolag som nu är en del av Funkisgruppens koncern. Vårt primära fokus är våra kunder och medarbetare. Vi tror på nära kundkontakt och strävar alltid efter kontinuitet vilket medför att våra kunder träffar samma personer, på återkommande dagar och tider. 


Vi arbetar aktivt för att du som patient, brukare eller anhörig ska få bästa
möjliga vård och omsorg. Det är en viktig anledning till att vi är
medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för
privata vård- och omsorgsgivare. Tillsammans representerar vi 2 000
medlemsföretag, med fler än 100 000 årsanställda. Vårdföretagarna ställer
höga krav på sina medlemsföretag. Det görs bland annat genom
noggranna kontroller av ägare, ekonomisk redovisning och att företagen
följer etiska riktlinjer. De som inte lever upp till medlemskraven nekas
inträde eller kan uteslutas. Här har vi samlat de viktigaste.

• Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.

• Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och
omsorgen.

• Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och
revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning
eller i sitt uppdrag.

• Vi har kollektivavtal.

• Vi har kollektivavtalade försäkringar.

• Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga
restförda skatter och avgifter.

• Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet,
personal, ekonomi, ägare och styrelse.

• Såväl beställare som patienter, brukare och allmänheten ska enkelt
hitta relevant information om oss på vår hemsida.